تبلیغات
انجمن مجازی معلمان ایران - مطالب ابر کودک
انجمن مجازی معلمان ایران
نگاهی به گزارش یونسکو برای دستیابی به هدف «آموزش برای همه»

 

 

تنها نیمی از کشورهای عضو یونسکو امکان آموزش ابتدایی را برای کودکان فراهم می کنند. دختران و اقلیتها بطور خاص در شرایط بدتری قرار دارند. در این گزارش نگاهی می اندازیم به گزارش تامل برانگیز یونسکو در زمینه “آموزش برای همه” که بتازگی منتشر شده است.

در کنفرانس جهانی آموزش که در سال ۲۰۰۰ در داکار برگزار شد، بیش از ۱۵۰ دولت اهداف شش گانه برنامه آموزش برای همه را پذیرفتند. طبق گزارش یونسکو که بتازگی منتشر شده است، پیشرفتهایی در این زمینه در برخی کشورها انجام شده است. با این حال، روند پیشبرد این اهداف در بسیاری از این کشورها بمرور متوقف شد.

 

ادامه مطلب جدید


»
کانون پرورش فکری آماده پذیرایی از کودکان و نوجوانان در تابستان است
تهران - ایرنا - مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: از آنجا که دانش آموزان نیمی از سال را در اوقات فراغت به سر می برند، کانون تلاش دارد تا با ارایه فعالیت های متنوع و کیفی در ایام تابستان، بچه ها این روزها را هر چه پر رونق تر سپری کنند.

 

ادامه مطلب جدید 

»
عزت نفس و خودباوری

عزت نفس یعنی: احساس ارزشمند بودن که از طریق مجموعه افکار، عواطف، 

احساس ها و تجربه ها بدست می آید به نحوی که فرد خود را توانمند، با کفایت و موفق می داند.


ادامه مطلب جدید


»


( تعداد کل صفحات: 6 )

(1) ، (2) ، (3) ، (4) ، (5) ، (6) ،