تبلیغات
انجمن مجازی معلمان ایران - مطالب پرورشی و تربیتی
انجمن مجازی معلمان ایران
افتتاح کانال تلگرامی " خانه و مدرسه "

 

 

افتتاح کانال تلگرامی

 

" خانه و مدرسه "

 

آموزشی، تربیتی و خبری

 

https://telegram.me/hs_channel

 

در صورت عدم امکان عضویت، تلگرام خود را به روزرسانی کنید.


»
خودشناسی
نویسنده: مهـرعلـی گـراونــد

  هر چه


 بیشتر درباره خودت بدانی


 این جهان را بیشتر


 می فهمی

»
ویژگیهای دوست

 

 

 

ظاهر و باطنش یکی است.

عاقل و دور اندیش است.

خیرخواه و انسان دوست است.

راز دار و امانت دار است.

خوش اخلاق و با ادب است.

در دوستی ثابت قدم است و با رسیدن به موقعیت های جدید، منش دوستانه اش تغییری نمی کند.

هر کمکی از او برآید دریغ نمی کند.

وفادار است و به عهد خود وفا می کند.

به دنبال مال و مقام دوست نیست.

در روزهای سختی و گرفتاری دوستش را ترک نمی کند.

خیانتکار، سخن چین، دروغگو، ترسو، بخیل، حسود، ظالم، ستمگر، بداخلاق و تن پرور نیست.

منبع:  بروشورهای اشاره (دوست، فرزند، خانواده)  


»


( تعداد کل صفحات: 25 )

(1) ، (2) ، (3) ، (4) ، (5) ، (6) ، (7) ، (...) ،