تبلیغات
انجمن مجازی معلمان ایران - تست هوش ریاضی
انجمن مجازی معلمان ایران
تست هوش ریاضی

در شکل زیر به جای علامت سوال چه عددی می توان نوشت؟http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/625/1873272/riazi6th/8.jpg»