تبلیغات
انجمن مجازی معلمان ایران - سخن زیبا
انجمن مجازی معلمان ایران
سخن زیبا
نویسنده: -- اسدی
میان آرزوی تو ومعجزه خداوند، دیواری است به نام اعتماد. پس اگر دوست داری به آرزویت برسی با تمام وجود به او اعتماد کن. هیچ کودکی نگران وعده بعدی غذایش نیست زیرا به مهربانی مادرش ایمان دارد. ای کاش ایمانی از جنس کودکانه داشته باشیم.

»