تبلیغات
انجمن مجازی معلمان ایران
انجمن مجازی معلمان ایران
سوالات آزمون ورودی مدارس تیزهوشان پایه ششم ابتدایی
نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت اول

نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت اول

روی لینک های زیر کلیک کنیدنمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت اول سری سی ام

 

نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت اول سری بیست و نهم

 

نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت اول سری بیست و هشتم

 

نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت اول سری بیست و هفتم

 

نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت اول سری بیست و ششم

 

نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت اول سری بیست و پنجم

 

نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت اول سری بیست و چهارم

 

نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت اول سری بیست و سوم

 

نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی بخش اعداد اعشاری سری دوم

 

نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت اول سری بیست و دوم

 

نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت اول سری بیست و یکم

 

نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت اول سری بیستم

 

نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت اول سری نوزدهم

 

نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت اول سری هیجدهم

 

نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت اول سری هفدهم

 

نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت اول سری شانزدهم

 

نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت اول سری پانزدهم

 

نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت اول سری چهاردهم

 

نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت اول سری سیزدهم

 

نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت اول سری دوازدهم

 

نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت اول سری یازدهم

 

نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت اول سری دهم

 

نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت اول سری نهم

 

نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت اول سری هشتم

 

نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت اول سری هفتم

 

نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت اول سری ششم

 

نمونه سوال ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت اول سری پنجم

 

نمونه سوال نوبت اول ریاضی پایه ششم ابتدایی سری چهارم

 

نمونه سوال نوبت اول ریاضی پایه ششم ابتدایی سری سوم

 

نمونه سوال نوبت اول ریاضی پایه ششم ابتدایی سری دوم

 

نمونه سوال نوبت اول ریاضی پایه ششم ابتدایی


» ادامه مطلب
نمونه سوال امتحان مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی نوبت اول

نمونه سوال امتحان مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی نوبت اول

به لینک های زیر مراجعه کنید


نمونه سوال امتحان مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی نوبت اول سری دوازدهم

 

نمونه سوال امتحان مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی نوبت اول سری یازدهم

 

نمونه سوال امتحان مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی نوبت اول سری دهم

 

نمونه سوال امتحان مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی نوبت اول سری نهم

 

نمونه سوال امتحان مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی نوبت اول سری هشتم

 

نمونه سوال امتحان مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی نوبت اول سری هفتم

 

نمونه سوال امتحان مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی نوبت اول سری ششم

 

نمونه سوال امتحان مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی نوبت اول سری پنجم

 

نمونه سوال امتحان مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی نوبت اول سری چهارم

 

نمونه سوال امتحان مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی نوبت اول سری سوم

 

نمونه سوال امتحان مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی نوبت اول سری دوم

 
» ادامه مطلب
نمونه سوالات آزمون ورودی مدارس تیزهوشان پایه ششم ابتدایی


( تعداد کل صفحات: 183 )

(...) ، (3) ، (4) ، (5) ، (6) ، (7) ، (8) ، (9) ، (...) ،